Mới đây nhất, theo thông tin từ chính phủ, một số các lệnh về giới hạn người dân tụ tập đang và sẽ có sự thay đổi so với những luật lệ cũ từ tháng Tư.

Bắt đầu từ 12:01 sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 5, các cuộc tụ họp patio, cắm trại, vui chơi với tối đa năm người từ các hộ gia đình khác nhau được phép ở ngoài trời.

Sau đó, các cuộc tụ họp tối đa lên đến 10 người sẽ được phép từ ngày 14 tháng 6. Đồng thời, việc ăn uống ngoài trời (với tối đa bốn người mỗi bàn) và những cửa hàng bán lẻ khác cũng có thể mở cửa trở lại.

Tỉnh có thể chuyển sang bước tiếp theo của lộ trình 21 ngày một lần, với các bước còn lại nâng giới hạn tập hợp lên 25 người ở ngoài trời ở bước hai, và “các cuộc tụ họp lớn ngoài trời và trong nhà” ở bước ba.

Hi vọng rằng, chúng ta sẽ có một mùa hè vui vẻ và rực rỡ hơn với những tin tốt từ chính phủ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here