Học Bổng Đại Học: University of Ontario Institute of Technology

0
327

Trường University of Ontario Institute of Technology cung cấp cho học sinh nhiều loại học bổng, bao gồm học bổng đầu vào (được tự động cấp khi học sinh đủ điều kiện) và học bổng liên tiếp trong khóa học

Một vài loại học bổng đầu vào và điều kiện:

Global Leadership Award

 • $18,000/năm (được cung cấp trong vòng 4 năm với tổng giá trị $72,000)
 • Học bổng dành cho học sinh quốc tế với học lực xuất sắc và chứng tỏ được kỹ năng lãnh đạo của mình với cộng đồng
 • Học sinh sẽ phải điền đơn

Awards of Recognition (được cấp duy nhất một năm đầu)

 • Học bổng đầu vào tự động cấp cho các học sinh quốc tế học cấp 3 ở Canada có điểm trung bình cấp 3:
  • Từ 85-89.9% – $2,000
  • Từ 90-94.9% – $3,000
  • Từ 95% trở lên – $4,000

Học bổng liên tiếp trong khóa học và điều kiện:

 • Học bổng tự động cấp cho các học sinh có GPA trên 3.7 hằng năm
  • Từ 3.7-3.99 GPA – $1,500
  • Từ 4.0 GPA trở lên – $2,000
 • Giá trị học bổng có thể tăng lên $3,000-4,000 tùy vào các nhà tài trợ
 • Có thể được cấp trong vòng 3 năm và nếu học sinh đã được nhận học bổng đầu vào dạng tự làm mới mỗi năm sẽ không được nhận thêm học bổng này

Các bạn có thểm xem thêm chi tiết ở trang web của trường: https://safa.uoit.ca/scholarships-and-bursaries/scholarships/index.php

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here