Học Bổng Đại Học: University of Waterloo

0
386

Trường Đại Học York cung cấp cho học sinh quốc tế nhiều loại học bổng đầu vào (sẽ tự động cấp cho học sinh khi đã thỏa mãn đủ yêu cầu đầu vào)

Một vài loại học bổng đầu vào và điều kiện:

International Student Entrance Scholarships

 • Khoảng $10,000 mỗi phần
 • Học bổng dành cho học sinh quốc tế được chấp nhận vào năm nhất của ngành
 • Điểm trung bình cấp 3 trên 90%
 • Học sinh phải điền đơn và nộp cho trường
 • Học sinh cần phải nộp kết quả của kì thi Euclid Mathematics Contest (dành cho học sinh đăng ký vào ngành Mathematics and Computer Science)
 • Học sinh cần phải nộp kết quả của Accounting and Financial Management Admissions Assignment (dành cho học sinh đăng ký vào ngành Accounting and Financial Management)

President’s Scholarship of Distinction

 • $2,000
 • Dành cho học sinh được nhận vào năm đầu của chương trình học với điểm trung bình cấp 3 là 95%
 • Những năm học sau học sinh với số điểm trung bình là 80% có thể nộp đơn để xin International Experience Award ($1,500) Research Award ($1,500)

President’s Scholarship

 • $2,000
 • Dành cho học sinh được nhận vào năm đầu của chương trình học với điểm trung bình cấp 3 là 90-94.9%

Merit Scholarship

 • $1,000
 • Dành cho học sinh được nhận vào năm đầu của chương trình học với điểm trung bình cấp 3 là 85-89.9%

Ngoài ra mỗi ngành học trong trường còn cung cấp cho học sinh các loại học bổng đầu vào riêng cho ngành đó, một vài ví dụ bao gồm:

 • P. Dammizio Entrance Scholarship
 • Arthur F. Church Entrance Scholarships
 • Admanski Entrance Scholarship
 • Applied Health Sciences Entrance Scholarships
 • org Scholarship

Một vài loại học bổng đầu vào có thể được làm mới mỗi năm nếu học sinh đạt được một số điểm trung bình nhất định để có thể nộp đơn xin học bổng này hoặc sẽ được tự động cấp

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chi tiết ở web của trường: https://uwaterloo.ca/undergraduate-entrance-awards/awards/search-results?level=All&type=All&process=All&affiliation=All&program=All&term=All&citizenship=67&keyword=

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here