Thông Tin về Giấy Phép Du Học (Study Permit)

0
672

Tìm hiểu nếu bạn có đủ điều kiện để học ở Canada

Đa số tất cả học sinh nước ngoài đều cần giấy phép du học tại Canada. Các bạn nên xin giấy phép du học và có đủ tất cả các tài liệu cần thiết để xin giấy phép trước khi bay qua Canada.

Giấy phép du học là gì?

Giấy phép du học là tài liệu giúp học sinh có thể du học tại các trường được tổ chức học tập chỉ định (Designated Learning Institution hoặc DLI) tại Canada. Trong thời gian có giấy phép du học, các bạn cần phải:

 • Luôn luôn phải đăng kí học tại các trường được chỉ định (DLI)
 • Luôn phải có tiến độ học ổn định
 • Tuân thủ theo các quy định của giấy phép du học
 • Dừng học nếu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của giấy phép du học
 • Rời Canada sau khi giấy phép du học hết hiệu lực

Tùy thuộc theo hồ sơ của các bạn, các điều kiện trên giấy phép du học gồm:

 • Trình độ lớp các bạn có thể theo học
 • Khả năng bạn có thể làm việc tại Canada
 • Giới hạn du lịch ở Canada của bạn
 • Ngày bạn phải dừng học

*Giấy phép du học Canada khác với Visa nhập cảnh tại Canada. Các bạn phải có cả hai: Visa nhập cảnh tại Canada và giấy phép du học để có thể qua Canada.

Ảnh từ guru8.net

Thời gian bạn có thể ở Canada bằng giấy phép du học

Giấy phép du học có hiệu lực trong khoảng thời gian bạn bắt đầu học cho đến hết trương trình và cộng 90 ngày. Trong khoảng thời gian 90 ngày là để các bạn sắp xếp để ra khỏi Canada hoặc để gia hạn thêm giấy phép du học.

 • Nếu bạn không thể hoàn thành xong khóa học trong khoản thời gian trong giấy trong giấy phép du học thì các bạn phải gia hạn giấy phép du học.
 • Nếu bạn học xong sớm hơn, thì hạn 90 ngày sẽ bắt đầu và các bạn cần phải rời khỏi Canada hoặc gia hạn giấy phép du học như nêu trên.

Thăm Việt Nam trong thời gian du học

Sau mỗi chuyến thăm hay du lịch về Việt Nam, các bạn cần cho hải quan xem giấy phép du học (Study Permit) và VISA nhập cảnh. Lưu ý, VISA nhập cảnh và giấy phép du học (Study Permit) là hai loại giấy tờ riêng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here