Vào những thập niên 1980, nhà nước Canada cũng như Mỹ đều kiên quyết cấm việc sử dụng và mua bán cần sa. Tuy nhiên, việc sử dụng và mua bán cần sa vẫn diễn ra khắp mọi nơi. Những năm gần đây, nhà nước Canada đã chấp nhận rằng cấm đoán hoàn toàn việc mua bán sử dụng cần sa là không hiệu quả. Hơn nữa, cần sa không có tác hại lâu dài nếu sử dụng có hợp lý. Do đó nhà nước đang thông qua nhiều dự luật để tiến đến việc hợp pháp hóa cần sa. Điều này đồng nghĩa với việc nhà nước Canada có quyền kiểm soát và thu thuế trong việc mua bán cần sa.

Dự định vào cuối năm nay, nhà nước Canada sẽ hợp pháp hóa cần sa ở tỉnh Ontario. Vì vậy, các trường tại Toronto đang gấp rút cải tổ và đặt ra nhiều luật mới nhằm mục đích kiểm soát việc mua bán và sử dụng cần sa của học sinh.

Nguồn: Ryerson University

Tại Đại Học Ryerson, ban quản lý nhà trường đang tạo ra các chương trình giáo dục để giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của việc dùng cần sa không đúng cách và cách dùng cần sa có trach nhiệm.

Tại Đại Học York, ban giám hiệu nhà trường có phương án “bị động” hơn. Người phát ngôn của York cho biết nhà trường chỉ sẽ sửa lại vài dự luật cũ khi cần sa được hợp pháp hóa.

Tại Đại Học Toronto, nhà trường đã kết hợp với học sinh để  cùng nhau sửa đổi một số điều luật trước ngày hợp pháp hóa.

Việc hợp pháp hóa cần sa sẽ được được phổ biến vào cuối năm nay. Trong trường hợp các bạn du học sinh muốn thử cần sa, các bạn nên lắng nghe các trường trình giảng dạy của nhà trường về việc sử dụng để biết cách sử dụng hợp lý.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here